Психолого-філософський аналіз іміджу як соціокультурного феномену

Автор(и)

  • І. М. Гриценко Університет «КРОК»

Ключові слова:

імідж, репутація, культурний код, роль, ефект, засіб спілкування, оцінка, характеристика, конкуренція

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність дослідження соціально-культурного феномену іміджу. Здійснено аналіз виникнення терміна «імідж» та дослідженості феномену іміджу в сучасних соціологічних та психологічних розвідках. Визначено соціально-культурне значення іміджу, його вплив на розвиток особистості в соціальному середовищі та перспективи подальшого теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема аналіз формування іміджу в медико-соціальному напрямку.

Біографія автора

І. М. Гриценко, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Атаманська К. І. Теоретичні аспекти поняття іміджу в наукових дослідженнях / К. Атаманська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка та психологія. – 2012. – №2. – С. 28-32.

Альтшуллер А. А. Суперменеджер: имидж и самопрезентация / А. А. Альтшуллер. – М.: Феникс, 2004. – 160 с.

Борисов Б. Л. Технология рекламы и PR / Б. Л. Борисов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 624 с.

Вергун Д. В. Соціокультурні контексти функціонування іміджу / Д. Вергун // Актуальні проблеми філософії та соціології . – №6. – 2015. – С.38-39.

Вергун Д. В. Соціокультурні контексти функціонування іміджу / Д. Вергун //Актуальні проблеми філософії та соціології . – №6. – 2015. – С.40.

Заворотнюк О. М. Формування та розвиток майбутніх психологів / О. Заворотнюк. – К. – 2014. – С.9-10.

Зазыкин В. Г. Имидж орагнизации: структура и психологические факторы / В. Зазыкин. – [Электронный ресурс]. – [Режим доступа] : http://www.twirpx.com/file/35484/; http://tandemforum.ru/articles/info/article23.html

Калюжная Е. Г. Имидж: предыстория и культурологическое обоснование феномена / Е. Г. Калюжная // Известия Уральского государственного университета. – 2006. – No 47. – C. 49.

Кондрашов А. П. Великие мысли великих людей . Антология афоризма / А. Кондрашов. − М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – Т. 1. – 512 с.

Новік Л. О. Імідж як один з механізмив соціалізації особистості / Л. Новік // Збірник наукових праць РДГУ. – 2013. – Вип. 2. – С. 231-232.

Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А. Панасюк. – М.: Омега-Л, 2007. – 266 с.

Семенова Л. М. Генезис и современное состояние проблемы формирования профессионального имиджа / Л. Семенова. – [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: http://journals.tsu.ru/uploads/import/839/files/326-194.pdf

Семенов А. К., Маслова Є. Л. Психологія та етика менеджмента бізнесу / А. Семенов, Є. Маслова. – 2017. – 276 с.

Спичева Д. И. Феномен имиджа в современных научных исследованиях / Д. Спичева. – [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: http://pr.tsu.ru/articles/139.

Столяренко Л. Д. Психология: Учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. – СПб: Питер, 2007. – 592 с.

Ткаченко Н. М. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження / Н. Ткаченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – 2017. – С.120.

Утлик Э. П. Практическая психология имиджа / Э. П. Утлик // Вестник университета. – 1999. № 1 – С. 5-17.

Хіміч І. Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Г. Хіміч // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59.

Черёмушникова И. К. Имидж в смысловом пространстве культуры : дисс. докт. филос. наук / И. К. Черёмушникова. – Волгоград, 2011. – С. 15.

Шепель В. М. Имидж / В. М. Шепель // Воспитание школьников. – 1997. – No 1. – С. 40–44.

Boulding, К. The Image: Knowledge in Life and Society. Ann Arbor. -MI: University of Michigan Press, 1956. 56р.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Гриценко, І. М. (2018). Психолого-філософський аналіз іміджу як соціокультурного феномену. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 185–193. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/182

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ