Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина

Автор(и)

  • А. І. Француз Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-2861-1252
  • І. В. Левішко Університет «КРОК»

Ключові слова:

детективнi послуги, приватний детектив, приватна детективна дiяльнiсть, забезпечення конституцiйних прав людини i громадянина

Анотація

У статті визначено поняття та зміст детективних послуг; охарактеризовано правову доктрину надання детективних послуг. Розкрито особливості здійснення приватної детективної дiяльностi в контексті забезпечення конституційних прав людини i громадянина. У статті проаналiзовано актуальнi проблеми легальностi детективної дiяльностi в Українi та визначено перспективи розвитку приватних детективних послуг в Українi.

Біографії авторів

А. І. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін.

І. В. Левішко, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Бондаручук Ю., Марущак А. Безпека бiзнесу: органiзацiйно-правовi аспекти /Ю. Бондарчук, А. Марущак. – К.: Скiф, 2008. – 237 с.

Про приватну детективну (розшукову) дiяльнiсть: Проєкт закону України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580.

Офiцiйний сайт Всеукраїнської Асоцiацiї Приватних Детективiв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://аuрd.оrg/ru/sеrviсеs.

Висновок Головного науково-експертного управлiння Апарату Верховної Ради України вiд 29 сiчня 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...59268.

Гришко В. I., Хоружа I. Г. Проблеми iмплементацiї Закону України «Про приватну (розшукову) дiяльнiсть» в Українi з урахуванням зарубiжного досвiду / В. I. Гришко, I. Г. Хоружа // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – Вип. 1. – С.197-199.

Волинська А. Правова доктрина щодо надання детективних послуг / А. Волинська // Нацiональний юридичний журнал: теорiя та практика. – 2017. – Вип. 6 (22-2). – С.81-85.

Приватна детективна дiяльнiсть: українськi реалiї та зарубiжний досвiд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php&=?option=com_content&view=article&id=2930:privatna-detektivna-diyalnist-ukrajinski-realiji-ta-zarubizhnij-dosvid&catid=8&Itemid=350.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Француз, А. І., & Левішко, І. В. (2018). Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 149–154. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/177

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ