Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні. Теоретико-правові аспекти даної проблематики

Автор(и)

  • А. І. Француз Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-2861-1252
  • І. В. Саламахіна Університет «КРОК»

Ключові слова:

захист прав дітей, збройний конфлікт, порушення прав дітей, теоретико-правові аспекти

Анотація

У статті розглянуто порушення прав дитини в умовах збройного конфлікту, визначено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з метою закріплення прав дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Біографії авторів

А. І. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін.

І. В. Саламахіна, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами згідно з Законом України № 2222-ІУ від 8 червня 2004 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Cт. 141.

Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 року № 2402-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Закон України №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законів України, що стосуються посилення захисту дітей та підтримки сімей з дітьми». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161774.html

Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866 і від 5 квітня 2017 №268» від 11 квітня 2018 року №301. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180301.htm

Європейська конвенція про здійснення прав дітей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_135

Заключні спостереження щодо доповідей, поданих державами-учасницями відповідно до Статті 8 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (CRC/C/OPAC/UKR/1) та письмових відповідей на перелік його запитань (CRC/C/OPAC/UKR/Q/1/Add.1), 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unicef.org/ukraine/UN_CRC_ConcludingObservations_Ukr.pdf

Конвенція про права дитини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_927

Кочемировська О. О. Щодо дотримання Україною міжнародних стандартів захисту прав дітей у збройних конфліктах : Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/articles/1660/

Лутковська В. Звернення до Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка / В. Лутковська // Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4056:2014-10-03-06-39-09&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75

Руководство ЕС по проблеме детей в вооруженных конфликтах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.refworld.org.ru/topic,51dc06c14,51dc104d1aa,5512c43f6,0,,HANDBOOK,.html

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_795

Сироїд Т. Л. Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/34111/%D2

Сироїд Т. Л. Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні / Т. Л. Сироїд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/ article/28980/%D2

Волинець Л. С. Війна – це найбрутальніше порушення прав дитини / Л. С. Волинець // День. Kiev.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua.

Лінник Н. В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2 (18). – С. 41–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.univer.km.ua.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Француз, А. І., & Саламахіна, І. В. (2018). Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні. Теоретико-правові аспекти даної проблематики. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 5–9. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/153

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА