Причини, що сповільнюють становлення і розвиток приватної детективної діяльності в Україні

Автор(и)

  • М. С. Міщук Університет «КРОК»
  • О. С. Сотничек Університет «КРОК»

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, приватний детектив,, проблеми становлення, проблеми розвитку

Анотація

У статті висвітлені деякі основні причини, що перешкоджають становленню і розвитку приватної детективної діяльності в Україні.

Біографії авторів

М. С. Міщук, Університет «КРОК»

Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

О. С. Сотничек, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Нестерова К.Ю., Свєчнікова К.В., Шиян А.Г. Нормативно-правова невизначеність діяльності приватних детективів. – С. 151-154. Матеріали Всеукраїнського саміту приватних детективів (м. Дніпро, 30 листопада 2017 р.). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 276 с.

Рахновецький Є. Вам потрібен легальний приватний детектив / Є. Рахновецькй // Віче. – 2007. – № 17 (206). – С. 50–51.

Проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#o124.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України: рішення Конституційного Суду України від 20 січ. 2012 р. № 2-рп/2012 // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 2. – Ст. 14.

Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частного детектива: Приказ МВД России от 02.07.2014.

Юрко С.С. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні: дис. … канд. юрид.наук. Спеціальність: 12.00.10. – Одеса. – 2017. – 252 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Міщук, М. С., & Сотничек, О. С. (2018). Причини, що сповільнюють становлення і розвиток приватної детективної діяльності в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 144–148. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/176

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ