Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання

Автор(и)

  • М. С. Міщук Університет «КРОК»
  • М. Л. Скарун Університет «КРОК»

Ключові слова:

міністерства, центральні органи виконавчої влади, громадськість, участь громадськості в прийнятті рішень центральними органами виконавчої влади

Анотація

У статті досліджено особливості участі громадськості в прийнятті рішень центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ), юридичні та практичні перепони такої участі, а саме щодо звернень громадських об’єднань, адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності ЦОВВ, а також притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Біографії авторів

М. С. Міщук, Університет «КРОК»

Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

М. Л. Скарун, Університет «КРОК»

Здобувач рівня вищої освіти «магістр».

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 412.

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.

Указ Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26.02.2016 р. № 68/2016 // Офіційний Вісник України. – 2016. – № 18. – Стор. 290. – Ст. 716.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 // Офіційний вісник України. – 2010 р. – № 84. – Стор. 36. – Ст. 2945.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 05.11.2008 № 976 // Офіційний вісник України. – 2008 р. – № 86. – Стор. 100. – Ст. 2810. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17.01.2018 № 55 // Офіційний вісник України. – 2018 р. – № 23. – Стор. 24. – Ст. 770.

Проект Закону про адміністративну процедуру, [Електронний ресурс] / Гройсман – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307.

Наказу Мінрегіону від 09.02.2018 №29 «Про результати громадської експертизи», [Електронний ресурс] / Негода – Режим доступу до ресурсу: http://www.minregion.gov.ua/gromadskapriymalnya/public-links/gromadska-ekspertiza-diyalnosti-minregionu/nakaz-minregionu-vid-09-02-2018-pro-rezultati-gromadskoyi-ekspertizi.

Наказ Голови НАЗК від 26.03.2018 №42/18 «Про підвищення ефективності взаємодії НАЗК з громадськістю, [Електронний ресурс] / Корчак – Режим доступу до ресурсу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/pro_nazk/nakaz.pdf.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Міщук, М. С., & Скарун, М. Л. (2018). Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 104–110. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/170

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО