Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя)

Автор(и)

  • В. К. Гіжевський Університет «КРОК»
  • К. О. Корнєєва Університет «КРОК»

Ключові слова:

Європейський суд з прав людини, приватна детективна діяльність, захист прав людини

Анотація

Стаття присвячена можливому в нашій країні новому інструменту для захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а саме доопрацюванню законопроєктів та, зрештою, прийняття Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. З огляду на те, що положення Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод є у своєму роді універсальними, а також дякуючи незаангажованим підходам суддів Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), практика ЄСПЛ стала одним із потужних стимулів реформування законодавства країн-підписантів Конвенції. Правовою основою для застосування рішень ЄСПЛ є насамперед Європейська конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950 р., Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Згідно зі статтею 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди повинні застосовувати Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права. Окрім того, відповідно до перехідних положень Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Кабінету Міністрів України доручено протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону: привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. Отже, стаття містить аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо найбільш розповсюджених позовів, відповідно до ст. 8 право на повагу до приватного і сімейного життя Конвенції про захист прав людини. Зазначається, на чому необхідно акцентувати увагу та які приписи врахувати при прийнятті Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».

Біографії авторів

В. К. Гіжевський, Університет «КРОК»

Проректор, кандидат юридичних наук, професор.

К. О. Корнєєва, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 02.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – N 4. – Ст.61.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1950 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст.2 63.

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: Законопроєкт від 12 квітня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=37435

Рішення Справи «Заїченко проти України (№ 2)» (Заява № 45797/09). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a87

Рішення Справи «Котій проти України» (Заява № 28718/09). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a87

Інформаційний бюлетень Європейського суду з прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Mass_surveillance_ENG.pdf.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Гіжевський, В. К., & Корнєєва, К. О. (2018). Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя). Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 130–136. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/174

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають