Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн

Автор(и)

  • В. Б. Скоморовський Університет «КРОК»
  • О. В. Лисенко Університет «КРОК»

Ключові слова:

механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, міжнародні правозахисні організації із захисту прав людини

Анотація

У статті досліджені внутрішньодержавні та міжнародні механізми реалізації прав і свобод людини та громадянина. Автор статті окремо з’ясувала систему органів та посадових
осіб, які повинні захищати права і свободи людини та громадянина.

Біографії авторів

В. Б. Скоморовський, Університет «КРОК»

Доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін.

О. В. Лисенко, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступеня «магістр».

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 23.12.1997 № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 1998. – № 20. – Ст. 99

Кавецька Н. Інститут омбудсмена: міжнародний досвід та українські реалії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/4509908

Нєдов І. М. Місце інституту місцевого омбудсмана серед інших інститутів омбудсмана. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ur-2-2010/049-54.pdf

Сіра І. Б. Становлення інституту Уповноваженого з прав людини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12SIBPDU.pdf

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. – К., 2018. – 661 с.

The Ombudsmen. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jo.se/en/About-JO/The-Ombudsmen

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Скоморовський, В. Б., & Лисенко, О. В. (2018). Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 17–21. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/155

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА