Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіт

Автор(и)

  • І.В. Сингаївська ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • А.Ш. Апішева ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

організаційна культура кафедри закладу вищої освіти, розвиток організаційної культури кафедри, програма розвитку організаційної культури

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність дослідження розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти з урахуванням її психологічних особливостей. Проаналізовано дослідження науковцями проблеми розвитку організаційної культури закладу вищої освіти. Визначено основні напрями розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти з урахуванням її психологічних особливостей. До таких напрямів було віднесено наступні: типологічний; психолого-педагогічний; безпековий; іміджевий. Представлено програму сприяння розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти, яка складається з інформаційно-діагностичного, типолого-організаційного, психолого-педагогічного, безпекового та мотиваційно-комунікаційного розділів. Програма включає мету, перелік заходів, методи і суб’єкти реалізації заходів. Вибір заходів для конкретної кафедри зумовлюється характером визначених в результаті SWOT-аналізу завдань щодо розвитку її організаційної культури. Запропоновано впровадження психологічного супроводу розвитку організаційної культури кафедри, що передбачає наступні етапи: стратегічно-визначальний; діагностичний; планово-аналітичний; програмний, реалізаційно-контролюючий; коригуючий. На стратегічно-визначальному та діагностичному етапах відбувається реалізація заходів інформаційно-діагностичного розділу програми. На планово-аналітичному етапі психологічного супроводу на основі даних SWOT-аналізу відбувається розробка напрямів змін в організаційній культурі в контексті відповідності напрямів розвитку кафедри з урахуванням іміджевих показників кафедри. На програмному етапі психологічного супроводу здійснюються планування та розробка заходів типологоорганізаційного, психолого-педагогічного, безпекового та мотиваційно-комунікаційного розділів програми розвитку організаційної культури кафедри. Впровадження програмних заходів здійснюється на реалізаційно-контролюючому етапі. Зворотний зв’язок, передбачений коригуючим етапом, передбачає розробку та подальше впровадження коригувальних заходів вдосконалення організаційної культури з урахуванням можливих змін для підвищення успішності діяльності кафедри. 

Біографії авторів

І.В. Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат психологічних наук, доцент, директор ННІ психології

А.Ш. Апішева, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Старший викладач кафедри психології

Посилання

Бондарчук О. І. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб. / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук). К.: Наук. світ, 2012. 190 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Карамушка Л.М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: Монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с.

Сингаевская И. В. Корпоративная культура как средство психологической работы с персоналом / Corporate culture as a means of psychological work with personnel // Perspectiva academicа, т. 1. – Кишинеу: Университет «Perspectiva-INT». – 2010. – С. 154–159.

Зливков В. Л., Лукомська С. О. Методика «Шкала професійної ідентичності»: можливості використання в українських реаліях / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська // Практична психологія та соціальна робота. – №1. – 2014. – С. 33-36.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Сингаївська, І., & Апішева, А. (2020). Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіт. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 177–192. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/269

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ