Кримінологічна характеристика домашнього насилля в контексті новел вітчизняного кримінального законодавства

Автор(и)

  • А.В. Гуркова Університет Короля Данила

Ключові слова:

домашнє насилля, кримінологічна характеристика, латентність, жертва злочину

Анотація

Домашнє насилля є явищем категорично соціально-негативним. Слід зазначити, що на території України довший час домашнє насилля не розглядалося як окреме кримінально каране діяння. У час законодавчого прогресу та спроб удосконалення вітчизняного законодавства, згідно з європейськими стандартами, Україна впевнено крокує шляхом реформ. Криміналізація відповідного діяння, прийняття Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насиллю» й безпосереднє доповнення Кримінального кодексу України статтею 126-1 беззаперечно вносить корективи щодо відповідальності за вчинені діяння. Однак, при внесенні всіх змін сфера відповідної категорії злочинів залишається латентною. Довести справи, що стосуються домашнього насилля, до суду є досить важким завданням для працівників правоохоронних органів. Усе це випливає саме з правової природи злочину. Специфіка та устави менталітету населення не дають змоги в повній мірі побачити реальну статистику даної категорії злочинів. Також не варто залишати поза увагою фактор психологічний, який насамперед стосується жертви домашнього насилля. Жертви домашнього насилля мають психологічні бар’єри, що передусім стосуються розкриття факту вчинення домашнього насилля. Відсутність довіри до правоохоронних органів, сором, страх, небажання розголошування подробиць сімейного життя -- все це ключові моменти у низькому показнику доведення відповідних справ до суду. Динамічність та багаторазовість вчинення насильницьких діянь у середовищі однієї сім’ї є досить тяжким явищем на стадії доказування. Все це призводить до замовчування та приховування домашнього насилля, та, як наслідок, ставить відповідну категорію злочинів у першість за латентністю. Створення ефективних систем роботи з жертвами та кривдниками, також роз’яснювально-інформативна робота як правоохоронних органів, так і волонтерських організацій – усе це механізм, який тільки запускається й потребує детального вивчення та розуміння самим населенням. У даній статті розглядаються питання кримінологічної характеристики домашнього насилля, також виокремлені підкатегорії, види домашнього насилля. Ґрунтовний аналіз дає змогу зрозуміти специфіку жертв злочинів, прослідкувати їх можливу віктимність. Виокремлено категорії кривдника у справах домашнього насилля, а також здійснено його кримінологічну характеристику.

Біографія автора

А.В. Гуркова, Університет Короля Данила

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу

Посилання

Global ProtectIon Cluster. Media Guidelines for Reporting on Gender-Based Violence in Humanitarian Contexts. URL: https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-02/IRC-WGSS-ToolkitEng.pdf.pdf (дата звернення 25.02.2020).

Грабська І. А. Насильство в подружніх відносинах / І. А. Грабська // Практична психологія і соціальна робота. Київ, 1998. № 9. С. 20–23.

Домашнє насильство: жахлива статистика та алгоритм дії. URL: https://mayak.media/read/card/53287/domashne-nasilstvo-zhahliva-statistika-ta-algoritm-dii (дата звернення 25.02.2020).

Дослідження насильства над жінками в Україні. Проведено під керівництвом ОБСЄ. Добробут і безпека жінок. URL: https://www.osce.org/secretariat/440312 (дата звернення 25.02.2020).

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019. 288 с.

Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6402/1/%D0%A2_Zhuravel_Y_Pilipas_PNVSPSS_KSP&SR_IL.pdf (дата звернення 25.02.2020)

Кримінальний Кодекс України : від 17.03.2020 № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 25.02.2020).

Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його подолання: навчально-методичний посібник для курсантів вищих навчальних закладів МВС України / Укладачі: Запорожцев А. В., Лабунь А. В., Заброда Д. Г., Басиста І. В., Дроздова І. В., Брижик В. О., Мусієнко О. М. Київ, 2012. 246 c.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення 25.02.2020).

Протидія домашньому насильству: наскільки дієвими є останні законодавчі зміни. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/legal_analyst/protydiya-domashnomu-nasylstvunaskilky-diyevymy-ye-ostanni-zakonodavchi-zminy-/ (дата звернення 25.03.2020)

Психологічний портрет жертви насильства в сім’ї. URL: http://chop-rada.gov.ua/archives/25698 (дата звернення 25.02.2020)

Сімейне насилля: причини та наслідки. URL: https://learning.ua/blog/201811/simeinenasyllia-prychyny-ta-naslidky/ (дата звернення 25.02.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Гуркова, А. (2020). Кримінологічна характеристика домашнього насилля в контексті новел вітчизняного кримінального законодавства. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 158–166. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/267

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ