Етичні та правові принципи професійної діяльності приватного детектива в мережі інтернет

Автор(и)

  • В.Ю. Горєлова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

етика приватного детектива, інтернет, мораль

Анотація

Стаття присвячена аналізу такого явища як інформаційна етика приватного детектива в мережі Інтернет. Виявлені проблеми, що виникають при порушенні професійної етики приватним детективом в полі Інтернет. У статті  наголошено на тому, що інформаційна етика приватного детектива в мережі Інтернет – одне з найменш розроблених питань, та навіть в проектах спеціального закону України не передбачено статті, яка б висвітлювала питання етики приватного детектива, або мала б відсильний характер до іншого правового документу, який би визначив етичні норми приватної детективної діяльності. Виявлені проблемні питання що повязані з питанням моралі в роботі приватного детектива в мережі Інтернет та проаналізовано зарубіжні документи, положення яких стосуються моралі в мережі Інтернет. В статті  проводиться аналіз таких двох категорій як «особиста мораль» та «професійна мораль» приватного детектива в інмормаційному полі мережі Інтернет, що дає можливість стверджувати, що професійна мораль приватного детектива є поєднанням особистої та суспільної моралі, що дозволяє досягнутий певний рівень (морального) професіоналізму. У статті акцентується увага на принципово – важливих способах вирішення зазначеної проблеми шляхом не лише проголошення а й вкладання в основи права моральних принципів, що стосуються роботи приватного детектива в мережі Інтернет та обов’язкового контролю за їх дотриманням. Зазначено, що зводом цих моральних приписів має бути Моральний кодекс приватного детектива, який неодмінно повинен бути повністю узгоджений з існуючими міжнародними принципами детективної діяльності. В процесі дослідження даної проблеми було зроблено висновок про необхідність розробки моральних постулатів та впровадження моральних приписів в роботі приватного детектива в мережі Інтернет. Окрім того, в статті запропоновано перелік вимог щодо моральної (етичної) поведінки до приватного детектива в мережі Інтернет.

Біографія автора

В.Ю. Горєлова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

La Rue, Frank (2011), “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”, available at: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (Accessed 20 January 2020).

Draft Law of Ukraine dated 08.02.2019 № 10024”About private detective (search) activity” available at: ttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7QG00A.html (Accessed 20 January 2020).

International Association of Private Detectives (2019), IAPD Honor Code (Official Document) available at: http://iapd.info/o-iapd/kodeks-chesti-iapd.html (Accessed 20 December 2019).

World Association of Detectives (2019), “CODE OF ETHICS AS MEMBERS” available at : http://www.wad.net/code-of-ethics (Accessed 20 December 2019).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Горєлова, В. (2020). Етичні та правові принципи професійної діяльності приватного детектива в мережі інтернет. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 151–157. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/266

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ