Закордонний досвід у здійсненні душпастирської опіки військовослужбовців та можливості його використання для України

Автор(и)

Ключові слова:

військовий капелан, капеланська служба в Збройних силах країни, правовий статус військового капелана, функціональні обов’язки військового капелана

Анотація

Сьогодні в Україні активно розвивається практика душпастирської опіки військовослужбовців. Однак її правове регулювання не забезпечується на належному рівні, що зумовлено досить істотними прогалинами й іншими недоліками законодавства України у цій сфері. Багато демократичних правових держав світу вже мають чималий позитивний досвід у правовому регулюванні та функціонуванні інституту військових капеланів. Його вивчення становить значну наукову цінність для вітчизняної правової науки та можливість застосування в адаптованому вигляді для України. У статті досліджено закордонний досвід правового регулювання функціонування інституту військового капеланства на основі конкордатів і законодавства про свободу віросповідання в частині, що стосується правового статусу і функціонально-цільового призначення військових капеланів, а також реалізації релігійних прав військовослужбовців. Аналіз правової природи та правового статусу військових капеланів у закордонних державах дозволяє дійти висновку, що інститут військового капеланства міцно і давно вже увійшов у звичне життя військових підрозділів у більшості держав світу. В одних державах (наприклад, у Великобританії, Угорщині, Іспанії й Канаді) статус військового капелана нормативно прописаний гранично чітко і досить деталізовано в численних актах, а в інших державах на рівні законів наявні прогалини у цьому питанні, але статус певним чином унормований підзаконними актами або
угодами (зокрема, в Норвегії). Узагальнення закордонного досвіду правового регулювання статусу та діяльності військових капеланів засвідчило складну топологію та гетерогенність урегулювання правового статусу (від детального прописування до відсутності норм у базових нормативно-правових актах), законодавче закріплення функціонально-цільового навантаження, організації та функціонування військових капеланів, фреймування їх діяльності в Збройних силах закордонних держав.

Біографія автора

М. М. Ващук, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII : Закон. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (дата звернення 06.02.2020).

БілашО. В. Конкордат як різновидміжнародної угоди та регулятор державно-конфесійних відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2014. Вип. 29(2). С. 236-240.

Kormányrendelet A Tábori Lelkészi Szolgálat Létrehozásáról. URL: http://www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-lelkeszi-szolgalat-letrehozasarol (дата звернення 06.02.20)

De la carrera militar : Ley № 39/2007, de 19 de noviembre de 2007 : Ley. URL: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/19/39/con (дата звернення 06.02.2020).

Queen’s Regulations and Orders (QR&O) Volume I – Administration. URL: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/queens-regulations-orders/vol-1-administration.html (дата звернення 06.02.2020).

Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento : Decreto. URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-23337 (дата звернення 06.02.2020).

Rennick J. B. (2011) “Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational effectiveness in a pluralistic and multicultural context”, Religion, State & Society, vol. 39, no. 1, рp. 93–109.

The Royal Canadian Chaplain Service. URL: https://www.canada.ca/en/department-nationaldefence/programs/royal-canadian-chaplain.html (дата звернення 06.02.2020).

The Queen’s Regulations for the Army of 1975. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf (дата звернення 06.02.2020).

The Queen’s Regulations for the Royal Air Force – Fifth Edition of 1999. URL: https://witneyaircadets.fi les.wordpress.com/2016/12/queens-regulations-for-the-royal-air-force-2016.pdf (дата звернення 06.02.2020).

The Queens Regulations for the Royal Navy (April 2017). URL: https://www.royalnavy.mod.uk/reference-library/brd2 (дата звернення 06.02.2020).

Tjenesteordning for feltprester (Forsvarsdepartementet, 10.04.2015). URL: //https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-10-369 (дата звернення 06.02.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Ващук, М. М. (2020). Закордонний досвід у здійсненні душпастирської опіки військовослужбовців та можливості його використання для України. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 56–65. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/247

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА