Значення ІІІ Універсалу Центральної Ради для військового будівництва в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

військове будівництво, нормотворча діяльність Української Центральної Ради, Українська Народна Республіка, українські Збройні сили, ІІІ Універсал Центральної Ради

Анотація

У статті досліджено нормотворчу діяльність Української Центральної Ради загалом у процесі військового будівництва, визначено організаційно-правові засади формування Збройних сил, проаналізовано позитивні та негативні чинники, які виплинули на формування армії. Акцентовано увагу на важливості діяльності тогочасної армії, розглянуто помилки у ході військового будівництва, проаналізовано зміст ІІІ Універсалу УЦР у частині регламентування основних засад функціонування Збройних сил. У дослідженні висвітлюються передумови, що сприяли виникненню та подальшому розвитку військовополітичної діяльності Української Центральної Ради, а також окреслено особливості процесу існування Збройних сил. Окремо вивчено відносини, які виникали між військовими, старшинами й козаками, зокрема щодо зміцнення їх дисципліни, а також наголошено про відповідальність, яку несуть начальники за невиконання норм законів, виданих за часів та діяльності Української Центральної Ради 1917-1920 років. У статті опрацьовано погляди соціал-демократів, соціалістів-революціонерів, соціалістів-федералістів щодо створення та розбудови Збройних сил, а також висвітлено законодавчу базу військового будівництва. Проаналізовано деякі праці щодо заходів з розбудови української армії, кроки щодо зміцнення обороноздатності України й підготовки до відсічі більшовицької агресії в листопаді – грудні 1917 р. Під час аналізу процесу будівництва Армії УНР мав місце розгляд питання щодо його здійснення на ґрунтовній правовій базі й виходу з-під впливу романтично-революційного уявлення про роль війська. Досліджено, що в науковій літературі досить детально висвітлено причини поразки і прорахунки діяльності УЦР у війні та особливості перебігу подій у кінці 1917 р. – на початку 1918 р., а також важливі мотиви військових невдач національних формувань. Стверджується, що більшість сучасних вітчизняних дослідників роблять висновок про неготовність УНР до війни, а тому було встановлено організаційноправові засади формування армії України у період 1917-1920 років, а також з’ясовано питання обліку та реєстрації військових частин тих часів.

Біографія автора

Я. В. Пишняк, Університет «КРОК»

Аспірантка.

Посилання

Закон «Про утворення Українського Народного війська» від 3 січня 1918 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18 (дата звернення 19.01.2020)

Закон «Про політично-правове становище службовців військового відомства» від 1 серпня 1918 р. URL: https://studfi le.net/preview/5776251/page:3/ (дата звернення 19.01.2020)

Закон «Про загальний військовий обов’язок» від 24 липня 1918 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (дата звернення 19.01.2020)

Законопроект «Про старшин і козаків та відносин між ними» від 29 6epeзня 1918 p. URL: http://history.franko.lviv.ua/IIk_4.htm (дата звернення 19.01.2020)

Енциклопедія історії України: Т. 10. Т – Я Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во «Наукова думка», 2013. 784 с.

Мироненко О. М. Світоч української державності: політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради: монографія. Київ, 1995. 328 с.

Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика: монографія. Харків: Право, 2017. 448 с.

Реєнт О. О. Перша Конституція незалежної Української держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. (історико-правові передумови прийняття) Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2002. № 2. Ч. 1. С. 201-204.

Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради. Київ 1992. 202 с.

Кравчук М.В. Військове будівництво в Українській Народній Республіці періоду Центральної Ради: історико-правовий аспект Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. 2004. № 3. С. 12-17.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Пишняк, Я. В. (2020). Значення ІІІ Універсалу Центральної Ради для військового будівництва в Україні. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 43–48. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/245

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА