Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки)

Автор(и)

Ключові слова:

парламент, форма правління, республіка, змішані республіки

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС з республіканською формою правління. Приділено увагу структурі парламентів, способу їх формування, кількості депутатів та строку їх повноважень. На сьогоднішній день національні інтереси України безпосередньо пов’язані з євроінтеграцією. Для реалізації даного завдання одним із інструментів є дослідження інституту парламенту в країнах Європейського Союзу з республіканською формою правління та застосування деяких принципів функціонування на практиці. Цілісного порівняльного дослідження конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС в літературі не проводилося. В Україні не згасають дискусії щодо структури Верховної Ради та доречної кількості народних депутатів. Для розгляду зазначених питань під новим ракурсом у межах цієї статті проведено порівняльний аналіз конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС з республіканською формою правління. Аналізуючи країни, які входять до складу ЄС, вбачаємо, що вони мають різні форми державного правління, різні етапи розвитку та становлення державності, відмінні традиції, культуру, ментальність тощо. Автор керується правовим критерієм, а саме формою державного правління, та ставить за мету дослідити особливості структури парламентів і порядку їх формування, кількості депутатів та строку їх повноважень. Дослідження конституційно-правового статусу парламенту України – Верховної Ради, його перспектив реформування з метою вдосконалення є неможливим та неповним без належного правового аналізу конституційноправового статусу парламентів країн Європейського Союзу. В даному випадку, географія обрана не випадково, адже в нашій країні триває процес євроінтеграції з метою набуття членства в ЄС. Тому досвід зазначених країн повинен бути використаним для становлення парламентаризму в Україні. На основі аналізу робляться висновки щодо доцільності зміни структури Верховної Ради України та потреби зменшувати кількість народних депутатів. 

Біографія автора

Л. І. Баликіна-Галанець, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Посилання

The Constitution of the Republic of Lithuania (in English). URL : https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm (дата звернення 07.01.2020)

The Constitution of the Republic of Poland (in English). URL : http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (дата звернення 07.01.2020)

Constitution of the Portuguese Republic Seventh Revision (in English). URL : https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf (дата звернення 07.01.2020)

Members.TheAssembly of the Republicoffi cial website. URL :https://www.parlamento.pt/sites/EN/Members/Paginas/Members.aspx (дата звернення 07.01.2020)

Constitution of Romania (in English). URL : http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_2&par1=0&idl=2 (дата звернення 07.01.2020)

Constitution of France (in English).URL : http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly дата звернення 07.01.2020)

The French National Assembly. Offi cial website.URL : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes (дата звернення 07.04.2020)

The French Senate. URL : http://www.senat.fr/elus.html (дата звернення 07.01.2020)

Role and powers of the National Assembly. Offi cial website of the French National Assembly. URL : http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-frenchnational-assembly#node_9511 (дата звернення 07.01.2020)

Любченко А. В. Шляхи удосконалення парламентаризму в Україні (в аспекті проблеми двопалатності). Державне управління: теорія та практика (Періодичне електронне видання). 2010. № 1. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10lavapd.pdf (дата звернення 07.01.2020)

Оніщук М. Бікамералізм як вимога часу. Дзеркало тижня. Україна, від 4 квітня 2014 р. URL: http://gazeta.dt.ua/internal/bikameralizm-yak-vimoga-chasu-_.html. (дата звернення 07.01.2020)

Analysis of Bicameralism including Pros and Cons. URL: http://www.oocities.org/eaglemap/bicameralism.html (дата звернення 07.01.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Баликіна-Галанець, Л. І. (2020). Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки). Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 25–33. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/243

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА