Відповідальність особистості у зарубіжному психологічному дискурсі

Автор(и)

  • А. О. Липка Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

відповідальність, свобода, зобов’язання, самореалізація, самовідповідальність, інтернали, екстернали, стадії розвитку відповідальності

Анотація

У статті обґрунтовується проблематика відповідальності в контексті психодинамічного, гуманістичного та когнітивного напрямів у психології. Перший обстоює ідею взаємоспричинення відповідальності із перспективою життєдіяльності індивіда як умови його особистісного зростання; другий напрямок висвітлює відповідальність особистості в контексті свободи людини та її самоактуалізації й самореалізації; третій досліджує зазначену тематику як вектор внутрішніх дій та поведінки людини, яка є водночас і чинником її розумового, вольового і морального розвитку.

Біографія автора

А. О. Липка, Тернопільський національний економічний університет

Аспірант третього року навчання кафедра психології та соціальної роботи

Посилання

Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург : Евразия, 2000. 320 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / под. общ. ред. М.С. Мацковского. Москва : Прогресс, 1988. 400 с.

Кольберг Л. Психология: Биографический библиографический словарь / под ред. Н. Шихи, Э. Дж. Чептама, У.А. Конроя. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 320 с.

Ложкін Г., Лазорко О. Поняття відповідальності в історико-філософському та психологічному дискурсах. Психологія і суспільство. Тернопіль, 2003. №4. С. 61–74.

Майерс Д. Социальная психология. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 752 с.

Малигіна Г.С. Відповідальність особистості як загально психологічна проблема. Наука і освіта. Одеса, 2013. №7. С. 52–55.

Маслоу А. Психология бытия Москва: Рефлбук, Киев : Ваклер, 1997. 304 с.

Наранхо К. Гештальттерапия: отношение и практика атеоретического эмпиризма. Воронеж: МОДЭК, 1995. 304 с.

Олпорт Г.В. Личность в психологии. Санкт-Петербург : КСП+; Ювента, 1998. 345 с.

Перлз Ф. Гештальт-подход и свидетель терапии. Москва : Либрис, 1996. 235 с.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 2004. 237 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва : Прогресс, Универс, 1994. 480 с.

Роменець В.А. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. Київ : Либідь, 1998. 992 с.

Тернопільська В.І. Відповідальність особистості: гуманітарний аспект Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир, 2004. № 14. С 47–50.

Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник / общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. Москва : Прогресс, 1990. 368 с.

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». Москва : Азбука-классика. 2016. 192 с.

Фромм Э. Бегство от свободы. Москва : Академический проект, 2008. 256 с.

Фурман А.В., Фурман (Гуменюк) О.Є. Психологія Я-концепції: навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 360 с.

Хорни К. Самоанлиз. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 408 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Липка, А. О. (2018). Відповідальність особистості у зарубіжному психологічному дискурсі. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 226–232. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/187

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ