Комплексна модель визначення спроможності служб управління персоналом державних органів

Автор(и)

  • Г. В. Кудринська Університет «КРОК»

Ключові слова:

спроможність служби управління персоналом, державні органи, числові показники результатів діяльності, коефіцієнт рівня спроможності, модель визначення спроможності

Анотація

У статті висвітлюється проблематика щодо розробки комплексної моделі визначення спроможності служб управління персоналом державних органів, визначено її складові. Наведено перелік числових показників результатів діяльності служб управління персоналом та порядок їх розрахунку.

Біографія автора

Г. В. Кудринська, Університет «КРОК»

Аспірант кафедри психології.

Посилання

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р // Урядовий кур’єр. 2016. – № 139.

Типове положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом НАДС від 03 березня 2018 року № 47. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16.

Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. c англ. – М.: ЮНИТИ, 2004 – 486 c.

Денисова А.В. Система ключевых стратегических показателей эффективности службы управления персоналом / А.В. Денисова // Управление персоналом. – №2. – 2007. – С. 60 – 65.

Коваленко Е. HR-метрики: рекрутинг рабочих кадров / Менеджер по персоналу. – 2009. – № 10. – С. 26-34.

Колісніченко Н. Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення / Н. Колісніченко, М. Войновський // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2015. – Вип. 16. – С. 296-309.

Мальована А. Г. Використання HR-метрик для оцінки ефективності діяльності кадрової служби / А. Г. Мальована // Управління розвитком. – 2014. – № 2. – С. 30-32.

Омельченко Ю. Ю. Оцінювання ефективності інструментів та власне професійного доборуту персоналу / Ю. Ю. Омельченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 418-424.

Польова В. В. Щодо оцінки якості роботи кадрових служб / В. В. Польова // Соціальнотрудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 390-396.

Ситник А. В. Оцінка ефективності системи управління персоналом / А.В. Ситник // Електронний журнал «Ефективна економіка» № 12. – 2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2629.

Словник української мови : [в 11 т.] / [ред. кол.: І.К. Білодід (гол.) та ін.]; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Том 9, 1978. – 916 с. – С. 605.

Kuljambekova A. Enhancing Effi ciency of Human Resources Services in Government Agencies of Kazakhstan / A. Kuljambekova // Research journal «Public Policy and Administration». – 2013. – Vol 12, № 4.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Кудринська, Г. В. (2018). Комплексна модель визначення спроможності служб управління персоналом державних органів. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 219–225. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/186

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ