Специфіка професійного самоставлення працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції

Автор(и)

  • Л. О. Шевченко Харківський національний університет внутрішніх справ
  • О. Ю. Шоломін Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова:

професійне самоставлення, особистість, поліція, профессіогенез, самооцінка, професійна самосвідомість

Анотація

У статті розглянуто особливості професійного самоставлення працівників підрозділів превентивної діяльності поліції на різних етапах профессіогенезу. Встановлено, що вони в цілому позитивно ставляться до себе як до професіонала, оцінюють свою діяльність як соціально значущу. Для першокурсників характерна внутрішня конфліктність професійного самоставлення. Поліцейським з досвідом роботи властиво переживання єдності своєї особистості з обраною професією.

Біографії авторів

Л. О. Шевченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології.

О. Ю. Шоломін, Харківський національний університет внутрішніх справ

Аспірант. 

Посилання

Ануфрикова Н. С. Профессиональное самоотношение сотрудников МВД. Минск: Издательство LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 100 с.

Юридична психологія: підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 684 с.

Посохова Я.С. Модель професійно-правової ідентичності патрульних поліцейських// Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розвязання: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф. (30 берез. 2017 р., м.Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Нац. акад.пед. наук України; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. Харків: ХНУВС, 2017. С.195-197

Борисюк А. С. Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.05. Київ, 2011. 36 с.

Міщенко М.С. Вплив самооцінки на рівень професійної діяльності // Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Психологічні науки, 2016. випуск 6. том 1. С.78-82.

Карпинский К.В., Колышко А.М. Профессиональное самоотношение личности и методика его психологической диагностики : монография. Гродно: ГрГУ, 2010. 140 с.

Гапонюк П. Н. Профессиональное самоотношение как модель социального развития личности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. №13. С.2-4

Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія. Київ.: НВП «Інтерсервіс», 2012. 396 с.

Ермолаева Е.П. Социальные функции и стратегии реализации профессионала в системе «человек-профессия-общество» // Психологический журнал. 2005. №4. С.30-41.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Шевченко, Л. О., & Шоломін, О. Ю. (2018). Специфіка професійного самоставлення працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 211–218. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/185

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ