Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Автор(и)

  • С. В. Казакова Центральний університет післядипломної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

Ключові слова:

психологічна готовність, маркетинг освітніх послуг, керівники закладів професійно-технічної освіти, розвиток психологічної готовності до маркетингу освітніх послуг, післядипломна освіта

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг й особливостей її розвитку в умовах післядипломної освіти. Охарактеризовано зміст програми спецкурсу-тренінгу, що спрямований на розвиток психологічної готовності керівників закладів професійної освіти до маркетингової діяльності у процесі очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації. Висвітлено результати її апробації, наведено дані про ефективність упровадження програми у процес підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти.

Біографія автора

С. В. Казакова, Центральний університет післядипломної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

Старший викладач кафедри психології управління.

Посилання

Бондарчук О. І. Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг / О. І. Бондарчук, С. В. Казакова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / гол. ред. С. Д. Максименко. – К., 2014. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Вип. 41. – С. 70-75.

Бондарчук О. І. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 5–11.

Казакова С. В. Типи установки керівників закладів професійно-технічної освіти щодо інших людей як показник їх особистісної готовності до маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання : тези. Четверта міжнародна науковопрактична конференція. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2018. – С. 34.

Казакова С. В. Психологічні особливості соціальної креативності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / С. В. Казакова // Четверта міжнародна науковопрактична конференція. – Умань : Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Коменського, 2018. – С. 63-66.

Казакова С. В. Особливості особистісної готовності керівників закладів професійнотехнічної освіти до маркетингу освітніх послуг / С. В. Казакова //Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – Сєверодонецьк. – Т. 3. – №3(47). – 2018. – С. 65–73.

Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.

Креденцер О. В. Тренінг «Формування підприємницької поведінки в персоналу освітніх організацій для ефективного забезпечення організаційного розвитку» / О. В. Креденцер // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін. – К. : А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 32. – C. 218-227.

Фадєєва М. В. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації / М. В. Фадєєва. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07. – К., 2010. – 20 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Казакова, С. В. (2018). Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 202–210. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/184

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ