Психологічні особливості та професійно значущі якості працівників об’єктової та особистісної охорони

Автор(и)

  • Ю. Л. Вітомський Університет «КРОК»
  • В. С. Сідак Університет «КРОК»

Ключові слова:

пост охоронника, приватне охоронне підприємство, об’єктова охорона, особиста охорона, професійно значущі якості

Анотація

Стаття присвячена вивченню психологічних особливостей особистості й професійно значущих якостей охоронців різної спеціалізації. Актуальність дослідження обумовлюється недостатньою дослідженістю в психології трудової діяльності специфіки діяльності охоронців та їх особистісних характеристик, особливостей формування професійно значущих якостей охоронців об’єктової та особистісної охорони.

Біографії авторів

Ю. Л. Вітомський, Університет «КРОК»

Кандидат психологічних наук.

В. С. Сідак, Університет «КРОК»

Доктор історичних наук, професор, радник ректора з наукових питань.

Посилання

Блінов О. А. Психологія праці: Курс лекцій / О. Блінов. – К. : КиМУ, 2009. – 269 с.

Занора В. О. Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків / В. О. Занора, Л. С. Чернова, Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвитком виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 1 (45). – С. 88–94.

Каленяк В. П. Приватна охоронна діяльність: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні / В. Каленяк // Журнал-каталог «Персонал». – 2007. – № 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/

Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник / Е. Климов. – М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1998. – 247 с.

Климов Е. А. Развивающийся человек в мире профессий / Е. А. Климов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Обнинский гор. психол. центр «Детство». – Обнинск: изд-во «Принтер», 1993. – 57 с.

Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія / О. М. Кокун. – К.: Міленіум, 2004. – 265 с.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. Корольчук. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 20 11. – 400 с.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Корольчук. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 580 с.

Миронець С. М. Теоретичні підходи психологічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів МНС України / С. Миронець // Збірник наукових праць Інституту психології

ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К .: «ГНОЗІС», 2002. – Т.IV. – Ч. 5. – С. 166-172.

Осьодло В. І. Особливості психологічної діагностики суб’єкта професійної діяльності / В. Осьодло // Філософські та психологічні проблеми освіти. – НТУ «ХПІ», 2012. – С. 22-28.

Половникова Ж. Ю. Формирование психологической готовности сотрудников охраны к осуществлению профессиональной деятельности : дис. ... кандидата психол. наук / Ж. Половникова; Университет внутренних дел. – Х., 1998. – 217 с .

Попов В. М., Астапенкова В. М. Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ. Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2014. – Вип. 15. – С.214-221.

Пряжников Н. С. Психологический смысл труда: Учебное пособие / Н. Пряжникова. – М.: «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Райгородский. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.

Толочек В. А. Профессиональные способности, потенциал и успешность субъекта: критический анализ проблемы и модели объяснения / В. А. Толочек // Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики / Под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. – М.: Изд-во «ИП РАН», 2010. – Вып. 2. – С. 320-343.

Толочек В. А. Профессиональный отбор и психологические тесты: для частных охранных предприятий и служб безопасности. – М., 2007.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Вітомський, Ю. Л., & Сідак, В. С. (2018). Психологічні особливості та професійно значущі якості працівників об’єктової та особистісної охорони. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 155–162. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/178

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ