Міжнародний досвід у притягненні до відповідальності медичних працівників за неналежне надання медичної допомоги

Автор(и)

  • В. О. Козенюк Університет «КРОК»
  • І. О. Степанченко Університет «КРОК»

Ключові слова:

відповідальність медичних працівників, неналежне виконання професійних обов’язків, захист здоров’я дитини

Анотація

У статті проаналізовано проблемні питання нормативного забезпечення відповідальності медичних працівників за неналежне виконання професійних обов’язків у порівнянні з міжнародним досвідом.

Біографії авторів

В. О. Козенюк, Університет «КРОК»

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

І. О. Степанченко, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Кіндзерський В. І. Роль міжнародного та конституційного законодавства у формуванні системи охорони здоров’я в Україні / В. Кіндзерський // Матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної конференції 17 18.04. Львів. – 2008. – С. 137-143.

Черніков Є. Е. Юридична відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником: міжнародний досвід / Є. Е. Черніков // Часопис Київського університету права. Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство. – 2015. – №4. – С. 382-387.

Robert B Lefl ar. «Unnatural Deaths», Criminal Sanctions, and Medical Quality Improvement in Japan // Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics. – USA: New Haven – 2009 – № 3.

Marc A. Rodwin. French Medical Malpractice Law and Policy through American Eyes: What It Refl ects about Public and Private Aspects of American Law // Suffolk University Law School. Legal Studies Research. Paper Series. Research Paper 11–53. November 28. – 2011.

James A. Filkins. Criminalization of Medical Negligence // Legal Medicine, 7th edition. – 2007.

Medical Malpractice: The Experience in Italy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628502/

IІ Codice Civile Italiano. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/ Lib5.htm

Салтман Р. Реформы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий : пер. с англ. / Р. Салтман, Дж. Фигейрас. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2000. – 432 с.

Українські медики відповідатимуть за лікарську недбалість. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://health.unian.ua/country/403572-ukrajinski-mediki-vidpovidatimut-za-likarskunedbalist.html.

Деякі аспекти тлумачення поняття лікарської помилки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/12345 6789/34119/1/Say_medical%20error.pdf.

Стеценко С. Г. Медичне право України : підручник / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; за заг.ред. С. Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

Менеджмент у галузі охорони здоров’я. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1601071737546/meditsina/defekti_nadannya_medichnoyi_dopomogi

Витер В. И. Экспертная и юридическая оценка неблагоприятных исходов при расследовании профессиональных правонарушений медицинских работников / В. И. Витер, А. Р. Поздеев, И. В. Гецманова; под ред. Г. А. Пашиняна. – Ижевск, 2007. – 380 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 7-ме вид., переробл. та допов. – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Козенюк, В. О., & Степанченко, І. О. (2018). Міжнародний досвід у притягненні до відповідальності медичних працівників за неналежне надання медичної допомоги. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 123–129. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/173

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО