Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин)

Автор(и)

  • М. В. Григорчук Університет «КРОК»
  • Ю. А. Зайцева. Університет «КРОК»

Ключові слова:

припинення, розірвання, відмова, договір, найм (оренда), будівля, інша капітальна споруда, зобов’язання, наймодавець (орендодавець), наймач (орендар), акт повернення

Анотація

У статті розглядаються особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин).

Біографії авторів

М. В. Григорчук, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Ю. А. Зайцева., Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року // Урядовий кур’єр. – 2010. – №215.

Цивільне право: підручник. У 2 ч. / за заг. ред. В. А. Кройтора та Є. О. Мічуріна. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2013. – Ч. 2. – 814 с.

Процьків Н. М. Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України: автореф… дис. канд. юрид. наук / Н. Процьків. – К., 2003. – 23 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

Господарський Кодекс України : Закон України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18; № 19–20; № 21–22. – Ст. 144.

Семенька О. М. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України: дис. канд. юр. наук / О. Семенька. – Одеса, 2018. – 186 с.

Романів В. Я. Договір оренди нерухомого майна за цивільним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України. – Л., 2015. – 212 с.

Рішення Верховного Суду України від 23.12.2015 р. у справі N 918/144/15 // Офіційний веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». – [Електронний ресурс]. – Режим досту - пу : http:// http:// http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54630884

Рішення Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2018 р. у справі N 905/1227/17 // Офіційний веб-сайт «Єдиний державний реєстр судових рішень». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// https://verdictum.ligazakon.net/document/78160738?ch=981095&q=(905~2F1227~2F17)

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Григорчук, М. В., & Зайцева., Ю. А. (2018). Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин). Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 61–66. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/164

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС