Захист прав українського народу в парламентській діяльності Кирила Трильовського

Автор(и)

  • Т. В. Гуменюк Університет «КРОК»

Ключові слова:

австро-угорський парламент, Галицький крайовий сейм, Кирило Трильовський, парламентська діяльність, парламентська промова

Анотація

У статті досліджено парламентську діяльність Кирила Трильовського в якості посла австро-угорського парламенту та Галицького крайового сейму. Проаналізовано зміст промов діяча у стінах парламенту, зокрема в контексті захисту прав і свобод українського народу. Висвітлено участь парламентарія у суспільно-політичному житті краю на початку ХХ ст.

Біографія автора

Т. В. Гуменюк, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Андрусяк Т. Правові погляди Кирила Трильовського / Т. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 121-130.

Бойчук А. Політико-правові погляди Кирила Трильовського / А. Бойчук // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – Одеса, 2009. – Т. 14. – Вип. 9. – С. 29-36.

Бойчук Л. Парламентська діяльність Кирила Трильовського (1907–1918 рр. ) // Вісник Прикарпатського університету. – Історія. – 2012. – Вип. 22. – С. 166-172.

Гловацький І. Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.) / І. Ю. Гловацький. – Львів : Тріада плюс, 2003. – 348 с.

Громадський голос. – 21 травня 1907 р. – С. 1.

З діяльности д-ра Кирила Трильовського яко посла до Ради Державної. Накладом І. Чупрея. Друковано в друкарні Михайла Білоуса в Коломиї. – Коломия, 1911. – 12 с. Передрук: Упорядник І. Монолатій. – Коломия, 1993. – 15 с.

Петрів М. Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурноосвітні діячі кінця XIX – першої половини XX ст. – Кн. 1. – Київ: Вид-во «ЮСТІНІАН», 2014. – 544 с.

Спомини др. Кирила Трильовського «До Львова» // Західно-Українська народна республіка 1918–1923. Документи і матеріали. – Т. 1. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – С. 497-500.

Трильовський К. З мого життя. – Київ-Едмонтон-Торонто. – Ви-во «ТАКСОН», 1999. – 278 с.

Яковлєв Ю. Діяльність Миколи Лагодинського в українській радикальній партії на початку ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 72-87.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Гуменюк, Т. В. (2018). Захист прав українського народу в парламентській діяльності Кирила Трильовського. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 34–38. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/157

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА