Цьомра, В. Ю. (2020) «Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб», Правничий вісник Університету «КРОК», (38), с. 100–107. доступний у: https://lbku.krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/256 (дата звернення: 25 Вересень 2022).