[1]
Цьомра, В.Ю. 2020. Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб. Правничий вісник Університету «КРОК». 38 (Лют 2020), 100–107.