Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки)

Автор(и)

Ключові слова:

парламент, форма правління, республіка, президентська республіка, парламентська республіка

Анотація

У статті проведений порівняльний аналіз конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС з республіканською формою правління. Приділено увагу
структурі парламентів, способу їх формування, кількості депутатів та строку їх повноважень. На сьогоднішній день національні інтереси України безпосередньо пов’язані з євроінтеграцією. Для реалізації даного завдання одним із інструментів є дослідження інституту парламенту в країнах Європейського Союзу з республіканською формою правління та застосування деяких принципів функціонування на практиці. Цілісного порівняльного дослідження конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС в літературі не проводилося. В Україні не згасають дискусії щодо структури Верховної Ради та доречної кількості народних депутатів. Для розгляду зазначених питань під новим ракурсом, в межах цієї статті, проведений порівняльний аналіз конституційно-правового статусу парламентів країн ЄС з республіканською формою правління. Аналізуючи країни, які входять до складу ЄС, вбачаємо, що вони мають різні форми державного правління, різні етапи розвитку та становлення державності, відмінні традиції, культуру, ментальність тощо. Автор керується правовим критерієм, а саме формою державного правління, та ставить за мету дослідити особливості структури парламентів та порядку їх формування, кількості депутатів та строку їх повноважень. Дослідження конституційноправового статусу парламенту України – Верховної Ради, його перспектив реформування з метою вдосконалення є неможливим та неповним без належного правового аналізу конституційно-правового статусу парламентів країн Європейського Союзу. В даному випадку, географія обрана не випадково, адже в нашій країні триває процес євроінтеграції з метою набуття членства в ЄС. Тому досвід зазначених країн повинен бути використаним для становлення парламентаризму в Україні. На основі аналізу робляться висновки щодо доцільності зміни структури Верховної Ради України та потреби зменшувати кількість народних депутатів. 

Біографія автора

Л. І. Баликіна-Галанець, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Посилання

Локк Дж. Твори: У 3 т. М: Наука, 1988. Т. 3. 669 с.

Волинець В. В. Становлення вчення про функції і призначення держави в політикоправовій теорії Дж. Локка Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 5. С. 97–104.

Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. М: Госполитиздат, 1955. 799 с.

Баликіна Л. І. Парламентаризм – система політичної організації держави. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 2 (лютий). 2012. С. 100−106.

Конституция Республики Кипр от 16 августа 1960 года. URL : http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/cypros/cyprus-r.htm (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of Austria (in English). URL : https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf (дата звернення 22.03.2019).

Internetauftritt des österreichischen Parlaments (веб-сайт австрійського парламенту). URL: https://www.parlament.gv.at/ (дата звернення 22.02.2019).

Constitution of the Republic of Bulgaria (in English). URL : https://www.parliament.bg/en/const/ (дата звернення 22.02.2019).

The Constitution of Greece (in English). URL: http://www.hri.org/docs/syntagma/ (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of the Republic of Estonia (in English). URL : https:// www.president.ee/en/republic-of-estonia/the-constitution/index.html (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of Ireland (in English). URL : https://web.archive.org/web/20171010084203/ https://www.constitution.ie/Documents/Bhunreacht_na_hEireann_web.pdf (датазвернення 22.03.2019).

Houses of the Oireachtas 2019 (Offi cial website). URL : https://www.oireachtas.ie/en/members/ (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of the Italian Republic (in English). URL : http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (дата звернення 22.04.2019).

The Constitution of the Republic of Latvia (in English). URL : http://saeima.lv/en/legislativeprocess/constitution (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of Malta (in English). URL : http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566&l=1 (дата звернення 22.04.2019).

Parliament ta’ Malta (Офіційний сайт парламенту Мальти). URL : https://parlament.mt/ (дата звернення 22.04.2019).

Basic Law for the Federal Republic of Germany (in English). URL : https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_gg/ (дата звернення 22.03.2019).

Избирательная система (официальный сайт Deutscher Bundestag). URL : https://www.bundestag.de/ru/wahlen (дата звернення 22.03.2019).

Plenum. Official website of Deutscher Bundestag. URL : https://www.bundestag.de/ (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of the Slovak republic (in English). URL : https://www.ustavnysud.sk/en/ustavaslovenskej-republiky (дата звернення 22.03.2019).

Constitution of Slovenia (in English). URL : https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legalbasis/constitution/ (дата звернення 22.03.2019).

Fundamental Law of Hungary (in English). URL : http://www.servat.unibe.ch/icl/hu__indx.html (дата звернення 22.04.2019).

Electing Members of the National Assembly. Offi cial website of the Hungarian National Assembly and the Offi ce of the Hungarian National Assembly. URL : https://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/election-of-the-members-of-parliament (дата звернення

04.2019).

Members of Parliament. Offi cial website of the Hungarian National Assembly and the Office of the Hungarian National Assembly. URL : https://www.parlament.hu/en/web/house-of-thenational-assembly/list-of-mps (дата звернення 22.04.2019).

The Constitution of Finland (in English). URL : https://www.fi nlex.fi /en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf (дата звернення 22.04.2019).

The consolidated text of the Constitution of the Republic of Croatia as of 15 January 2014 Edited and translated by the Constitutional Court of the Republic of Croatia (in English). URL : https://www.usud.hr/sites/default/fi les/dokumenti/The_consolidated_text_of_the_Constitution_of_the_Republic_of_Croatia_as_of_15_January_2014.pdf (дата звернення 22.04.2019).

Croatian Parliament. Offi cial website. URL: https://www.sabor.hr/en/mps (дата звернення 22.04.2019).

The Constitution of the Czech Republic (in English). URL : http://public.psp.cz/en/docs/laws/constitution.html (дата звернення 22.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-23

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА