Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату

Автор(и)

  • О. О. Корнієнко Університет «КРОК»

Ключові слова:

соціальне забезпечення, соціальний захист, соціальна політика, Українська Держава часів П. Скоропадського, трудова діяльність дітей, робітнича політика

Анотація

На сьогоднішній день актуальним залишається питання правової регламентації трудової політики держави щодо різних верст населення, зокрема дітей та підлітків. Проіснувавши майже тридцять років, українська держава, при регулюванні трудових відносин досі використовує трудове законодавство радянського союзу з доповненнями та правками. Вже довгий час ведуться дискусії щодо розробки та прийняття власного трудового кодексу, який би ґрунтувався на європейських цінностях та враховував сучасні тенденції в трудовій діяльності. Але не дивлячись на те, що умови праці, види та методи діяльності зазнають постійної еволюції, доречно було б познайомитися із особистим історичним досвідом. Цікавим, на наш погляд, дослідити законодавчі ініціативи в цій сфері в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. чи хоча б приділити одному із державних утворень цього періоду, як найбільш наближеному до сьогодення. Автор у своїй статті зосередився на Українській Державі часів Павла Скоропадського, як одній із перших, що дійсно приділяла увагу соціальній та трудовій політиці і для реалізації якої навіть створила окреме міністерство. У статті досліджено юридичну складову зазначеного періоду щодо правової регламентації трудової зайнятості малолітніх та неповнолітніх осіб. Автор проаналізував Положення про охорону праці малолітніх та підлітків, яке присвячене детальній регламентації трудової діяльності осіб, які не досягли вісімнадцяти років. У ньому з’ясовано порядок прийняття на роботу у залежності від віку дитини, деталізовано умови праці, нормування праці у залежності від віку, визначено перелік робіт на які малолітні та неповнолітні не можуть бути допущені у жодному разі, порядок проходження медичного огляду та перелік установ і лікарень що можуть такий огляд здійснювати тощо. В процесі дослідження даного періоду, автор робить порівняння із сучасністю і доходить до висновку, що деякі моменти в правовому регулюванні трудової діяльності є однаковими або дуже подібними.

Біографія автора

О. О. Корнієнко, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Посилання

Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців: дис... канд. юр. наук: 12.00.05 / М. Шумило. Київ, 2009. 244 с.

Держархів Харківської області. – Ф. 304, оп. 1, спр. 3458. – 56 арк.

Гай-Нижник П. П. Міністерство праці Української Держави і робітниче законодавство Гетьманату 1918 р. у світлі невідомих документів. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ: Поліграфічний центр «Фоліат», 2007. Т. XVІІІ. C. 325-350.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 2857, оп. 1, спр. 10. – 20 арк.

Цивільний кодекс України. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 308 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-27

Як цитувати

Корнієнко, О. О. (2019). Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату. Правничий вісник Університету «КРОК», (34), 30–35. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/190

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА