Григорчук М.В., і Т. І. «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ». Legal Bulletin, Грудень 2022, с. 42-47, doi:10.31732/2708-339X-2022-06-42-47.