Григорчук М.В., і Горєлов Д.О. «ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ». Legal Bulletin, Грудень 2022, с. 34-41, doi:10.31732/2708-339X-2022-06-34-41.