Француз, А., і А. Яновська. «МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ». Legal Bulletin, Жовтень 2022, с. 25-31, doi:10.31732/2708-339X-2022-05-25-31.