[1]
А. Француз і А. Яновська, «МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ», LB, с. 25–31, Жов 2022.