Григорчук М.В. і Горєлов Д.О. (2022) «ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ», Legal Bulletin, с. 34–41. doi: 10.31732/2708-339X-2022-06-34-41.