Француз, А. і Яновська, А. (2022) «МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ», Legal Bulletin, с. 25–31. doi: 10.31732/2708-339X-2022-05-25-31.