Григорчук М.В., & Горєлов Д.О. (2022). ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ. Legal Bulletin, 34–41. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-34-41