Француз, А., & Яновська, А. (2022). МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Legal Bulletin, 25–31. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-25-31