[1]
Григорчук М.В. і Горєлов Д.О. 2022. ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ЯК БАЛАНС МІЖ СУСПІЛЬНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ. Legal Bulletin. (Груд 2022), 34–41. DOI:https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-34-41.