Цьомра, В. Ю. «Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 38, Лютий 2020, с. 100-7, https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/256.