Липка, А. О. «Відповідальність особистості у зарубіжному психологічному дискурсі». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 33, Грудень 2018, с. 226-32, https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/187.