Наконечна, Н. В. «Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспектив розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 33, Грудень 2018, с. 163-9, https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/179.