Міщук, М. С., і М. Л. Скарун. «Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 33, Грудень 2018, с. 104-10, https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/170.