Бабенко, К. А. «Рецензія на монографію Француз-Яковець Т.А. ‘Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльний аспект’». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 33, Грудень 2018, с. 52-53, https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/160.