Міщук, М. С. і Скарун, М. Л. (2018) «Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання», Правничий вісник Університету «КРОК», (33), с. 104–110. доступний у: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/170 (дата звернення: 17 Квітень 2024).