Бабенко, К. А. (2018) «Рецензія на монографію Француз-Яковець Т.А. ‘Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльний аспект’», Правничий вісник Університету «КРОК», (33), с. 52–53. доступний у: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/160 (дата звернення: 17 Квітень 2024).