Цьомра, В. Ю. 2020. «Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб». Правничий вісник Університету «КРОК», вип. 38 (Лютий):100-107. https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/256.