Цьомра, В. Ю. (2020). Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 100–107. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/256