Міщук, М. С., & Скарун, М. Л. (2018). Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 104–110. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/170