(1)
Цьомра, В. Ю. Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб. lbku 2020, 100-107.