[1]
Міщук, М.С. і Скарун, М.Л. 2018. Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання. Правничий вісник Університету «КРОК». 33 (Груд 2018), 104–110.